http://bip.gov.pl

Urząd Gminy Wicko

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
URZĄD GMINY
 

URZĄD GMINY WICKO


Wicko 60
84-352 Wicko
 


NIP:841-160-98-18
REGON:000545082

 
Telefony:

598-611-182

598-611-183

598-611-149


 
FAX:598-611-101

 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA:http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=UGWicko

 

SKRZYNKI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

 


 
sekretariat:ug@wicko.pl

Adres skrytki na ePUAP-ie:


/UGWicko/skrytka
/UGWicko/SkrytkaESP

Konto bankowe podstawowe:Bank Spółdzielczy w Łebie
32 9324 0008 0000 3971 2000 0010
Konto bankowe depozytowe:Bank Spółdzielczy w Łebie
19 9324 0008 0000 3971 2000 0050
Numer konta w formacie IBAN:IBAN
PL 32 9324 0008 0000 3971 2000 0010

Kod SWIFT
banku prowdzącego konto:

SWIFT
GBWCPLPP

 

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:


poniedziałek - piątek:od godz. 07:30 do godz. 15:30
sobota - niedziela:

nieczynne

 

Skargi i wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu Gminy.


 

WÓJT GMINY
Dariusz Waleśkiewicz

Wójt Gminy Wicko przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach 8.00 – 10.00.


Wójt Gminy Wicko przyjmuje petentów w sprawie skarg i wniosków
po godzinach pracy raz w tygodniu - w poniedziałek,
po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.


ZASTĘPCA WÓJTA
-SEKRETARZ GMINY
Agnieszka WolańskaSKARBNIK GMINY
Grażyna Pawelczyk

Urzędnicy - zakres kompetencji i odpowiedzialności

 

Lp.Imię i nazwiskoStanowisko
służbowe
Załatwia sprawyTel.
wew.
Nr
pokoju
1Dariusz WaleśkiewiczWójt Gminykierownik urzędu9
2-zastępca wójtazastępuje wójta podczas nieobecności, nadzoruje sprawy z zakresu oświaty, sportu, polityki społecznej, ochrony zdrowia, środków pomocowych

3Agnieszka WolańskaSekretarz Gminyorganizacja pracy urzędu, testamenty, poświadczenia , informatyzacja urzędu, współpracuje z sołectwami i jednostkami organizacyjnymi, koordynuje sprawy z wyborami, referendami i spisami1226
4Grażyna PawelczykSkarbnik Gminykieruje referatem finansowym, nadzoruje, kontroluje realizację budżetu, opracowuje projekt budżetu, sporządza sprawozdania finansowe, kontrasygnuje zobowiązania finansowe13015
5Teresa GardzielewskaStanowiskko ds.obywatelskich, kierownik USC, Pełnomocnik ochronyzameldowania, wymeldowania, wydawanie dowodów osobistych, śluby, akty stanu cywilnego, wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego, zezwolenia na zgromadzenia i zbiórki, rejestracja i pobór, organizowanie wykonywania sądowej kary ograniczenia wolności, ochrona informacji niejawnych13312
6Irena TrojańczykStanowisko ds. kadr i oświatykadrowe pracowników urzędu, przedszkoli i kierowników jednostek organizacyjnych, wydawanie zaświadczeń o pracy na gospodarstwie, sprawowanie nadzoru nad awansami nauczycieli, organizowanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych1291
7Daria Gajkowska - MiotkStanowisko do spraw zamówień publicznych i OCzamówienia publiczne, gospodarka zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych, warunki zabudowy1284
8Jerzy RadłowskiStanowisko ds. gospodarki gruntami
obrót nieruchomościami gminnymi, wydawanie zaświadczeń o funkcji nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, nazewnictwo ulic, placów oraz nadawanie numerów porządkowych nieruchomości, wycinka drzew
1263
9
Anna Stasiak

Stanowisko ds. rolnych, ochrony środowiska
i archiwum zakładowego

ochrona środowiska, utrzymanie porządku i czystości,  rejestracja psów rasowych, zaświadczenia o bonach paliwowych, posiadaniu gospodarstwa do kwot mlecznych, współpraca z rolnikami, prowadzenie archiwum zakładowego, decyzje środowiskowe
1263
10Aleksander JudaStanowisko ds. inwestycji, planowania przestrzennegoplany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego, planowanie i realizacja inwestycji gminnych, zarządzanie drogami gminnymi, oświetlenie uliczne
1255
11Irena KondratowiczStanowisko ds gospodarki odpadamiprzyjmowanie i prowadzenie weryfikacji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami13216
13

Karol Król

Stanowisko ds promocji
i pozyskiwania środków pozabudżetowych
promocja gminy w kraju i zagranicą, współpraca ze stowarzyszeniami do których należy gmina, ochrona zabytków, ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, pozyskiwanie środków pozabudżetowych1357
14Magdalena SępieńStanowisko ds pozyskiwania środków pomocowychkoordynacja strategii gminy, przygotowywanie wniosków dot. uzyskania środków pomocowych dla gminy, pozyskiwanie i rozpowszechnianie wszelkich informacji o dostępnych programach UE1357
15Dorota KobielaStanowisko ds. obsługi rady gminyprotokołowanie posiedzeń sesji i komisji rady, prowadzenie rejestrów uchwał i interpelacji, obsługa wyborów wszystkich szczebli, referendum, ławników, sprawy z zakresu OSP, obsługa GKRPA, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych12111
16Barbara Ekmansekretarkaobsługa sekretariatu, przyjmowanie korespondencji, zaopatrywanie urzędu w druki, czasopisma, materiały techniczne1208
17Dorota KańczugaStanowisko ds. księgowości budżetowejrachunkowość budżetowa13117
18Marta Stukan
Stanowisko ds. księgowości budżetowej i podatku VATprowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów, wystawianie faktur VAT, sporządzanie deklaracji VAT, planowanie rozliczeń zamówień publicznych13117
19Edyta PerczyńskaStanowisko ds. wymiaru podatków i opłatwymiar podatków i opłat, ulgi, umorzenia i odroczenia podatków13216
20Zofia DębowaStanowisko ds. poboru podatków i opłategzekucja należności pieniężnych, rachunkowość podatków i opłat13216
21Agnieszka Redzikgłówny księgowy oświatynadzoruje pracę referatu oświaty, realizuje budżet placówek oświatowych, sporządza sprawozdania finansowe127
13
22Karolina Kroll
Stanowisko ds. księgowości oświatowejnaliczanie wynagrodzeń dla pracowników oświaty, płatnik, płatnik przekaz elektroniczny, rachunkowość placówek oświatowych, wystawianie faktur i przelewów,134
10
23Lucyna KolusStanowisko ds. księgowości oświatowej i kasygospodarka kasowa placówek oświatowych, karty wynagrodzeń, odprowadzanie podatków od wynagrodzeń,13410
24Alicja Lodzińskakasjerobsługa interesantów w zakresie kasowym, prowadzenie ewidencji środków trwałych124
Ilość odwiedzin29570
Osoba wprowadzającaPaweł Lis
Osoba wprowadzająca
Kontakt: e-mail:informatyk@wicko.pl
Opis: Informatyk
Osoba odpowiedzialna za informacjęPaweł Lis
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: e-mail:informatyk@wicko.pl
Opis: Informatyk
Data utworzenia2009-01-01
Data ukazania się2009-01-01
Ostatnia zmiana2015-03-13
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Gminy Wicko
Wicko 60
Tel. 0-59 8 611 182, 0-59 8 611 183
fax 0-59 8 611 101


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...